NEDEN TROYA 2018 YILI

Sürdürülebilir turizm hareketini yalnız sahip olunan kültürel, doğal, tarihsel ve beşeri değerler ile sağlamak mümkün değildir. Sahip olunan değerlerin yanı sıra turisti etki altına alacak, ilgili bölgeye seyahat etmesini teşvik edecek nedenlerin oluşturulması, günümüz rekabet koşullarında büyük öneme sahiptir.

Arka planında ikna kabiliyeti yüksek bir “değer” üzerine inşa edilmiş bir iletişim stratejisi ile güçlü algı yönetimini turizm hareketine çevirecek sürdürülebilir uluslararası etkinlikler oluşturulmalıdır.

Dünya tarihinin en kıymetli miraslarından biri olan Troya, son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel olumsuzlukların gölgesinde kalan Türkiye turizmi tekrar güçlü dönemlerine geçişine önemli katkı sağlayacak çok yerinde bir iletişim aracı olacaktır. Özellikle son dönemde ülke imajımız aleyhinde sürdürülen olumsuz propaganda girişimlerine karşı stratejik iletişim çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Dünya genelinde birçok ülkenin temel eğitim müfredatında giren İlyada ve Odesa destanı ile Troya, sadece eğitim, edebiyat ve tarihle değil aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarında da tüm dünya karşılığı olan evrensel bir marka değeri olarak, 2018 yılında bu algı yönetimi ve iletişim stratejisinin en etkin aracı olacaktır.