HEDEFLER

Dünya genelinde Troya temalı etkinlik/ toplantılar düzenlemek suretiyle güçlü bir iletişim stratejisi uygulamak,

2018 yılı boyunca Troya temalı spor,kültür, sanat, bilim ve eğitim alanlarında uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi,

Troya ören yeri çevresinde milli park sınırları içinde bulunan köylerin turizme kazandırılması,

Bu kapsamda Troya Milli Parkı başta olmak üzere alt ve üst yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi.